icon
O firmie

Komunikacja społeczna rozumiana jako kreowanie, przekazywanie i wymiana informacji z otoczeniem stanowi obecnie istotny element działalności rynkowej każdej nowoczesnej firmy i organizacji samorządowej. Skuteczny program zarządzania informacją – w tym kontakty z najważniejszymi partnerami społecznymi niejednokrotnie przesądzają o sukcesie w działalności inwestycyjnej.

O.K.E.J. Pracownia działa na rynku Public Relations od 1998 roku.


Elżbieta Olędzka-Koprowska jest doświadczonym mediatorem wpisanym na Listę Mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.